Báo giá quảng cáo

. . Không có nhận xét nào:
Báo giá quảng cáo trên trang Thương hiệu huyện Thanh Oai, Hà Nội1. Bài viết quảng bá thương hiệu:
Quyền lợi:
- Đăng bài viết trong 365 ngày
- Bài viết dài 1-2 trang A4, nội dung khách hàng có sẵn
- 10 ảnh, khách hàng chuẩn bị sẵn ảnh
Giá niêm yết 1 triệu/năm.  Giá khuyến mại: 300.000đ/năm. Dùng tối thiểu 1 năm
Áp dụng từ tháng 9/2017 cho tới khi có thay đổi

2. Banner quảng cáo các vị trí:
Vị trí 1. Giá niêm yết 3 triệu/tháng.  Giá khuyến mại: 1 triệu/tháng. Tối thiểu 1 tháng
Vị trí 2. Giá niêm yết 300.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 100.000đ/tháng. Tối thiểu 3 tháng
Vị trí 3. Giá niêm yết 300.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 100.000đ/tháng. Tối thiểu 3 tháng
Vị trí 4. Giá niêm yết 300.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 100.000đ/tháng. Tối thiểu 3 tháng
Vị trí 5. Giá niêm yết 300.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 100.000đ/tháng. Tối thiểu 3 tháng
Vị trí 6. Giá niêm yết 300.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 100.000đ/tháng. Tối thiểu 3 tháng
Vị trí 7. Giá niêm yết 150.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 50.000đ/tháng. Tối thiểu 6 tháng
Vị trí 8. Giá niêm yết 150.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 50.000đ/tháng. Tối thiểu 6 tháng
Vị trí 9. Giá niêm yết 150.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 50.000đ/tháng. Tối thiểu 6 tháng
Vị trí 10. Giá niêm yết 150.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 50.000đ/tháng. Tối thiểu 6 tháng
Vị trí 11. Giá niêm yết 150.000đ/tháng.  Giá khuyến mại: 50.000đ/tháng. Tối thiểu 6 tháng
Tất cả banner quảng cáo đều được miễn phí 01 bài viết quảng bá thương hiệu
Áp dụng từ tháng 9/2017 cho tới khi có thay đổi

LH: 0129.68.69996

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

KHUYẾN MÃI LAZADA

THẾ GIỚI DI ĐỘNG

ĐIỆN MÁY MEDIA MART

ĐIỆN MÁY XANH

SIÊU THỊ PICO

ĐIỆN MÁY TRẦN ANH

ĐIỆN MÁY NGUYỄN KIM

SIÊU THỊ BIGC

Tổng số lượt xem trang